Tin tức LPBS Đối tác bền vững, quyền lợi tương xứngCùng LPBS gia tăng thu nhập không giới hạn ngay hôm nay bằng cách trở thành Đối tác hợp tác phát triển khách hàng của LPBS:
-        Mức hoa hồng chi trả lên tới 68%/GTGD của Khách hàng
-        Thời gian áp dụng: không giới hạn.
-        Điều kiện: Đối tác có ký hợp đồng hợp tác phát triển khách hàng với LPBS.