Tin tức LPBS Giao dịch thả ga, Ưu đãi phê phaNhằm hỗ trợ tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của Khách hàng, LPBS triển khai chương trình “Giao dịch thả ga, Ưu đãi phê pha” với các ưu đãi chưa từng có, cụ thể như sau:
Chấm điểm đánh giá:
Tổng điểm tài khoản Khách hàng ( m) = 40% điểm NAV + 60% điểm GTGD/Dư nợ
 
Trong đó, các điểm tiêu chí được đánh giá như sau:
NAV bình quân tiểu khoản 6 kỳ đánh giá n=GTGD/Dư nợ bình quân tiểu khoản 6 kỳ đánh giá Thang điểm tiêu chí
Trên 2 tỷ n ≥ 5 100 điểm
Từ 1 tỷ đến 2 tỷ 3 ≤ n < 5 70 điểm
Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ 1 ≤ n < 3 40 điểm
Dưới 500 triệu n < 1 0 điểm
 
Tùy vào kết quả số điểm đánh giá mà Khách hàng được hưởng các mức lãi suất ưu đãi khác nhau.
 
Hạng Tổng điểm tài khoản Khách hàng (m) Ưu đãi
Kim cương m ≥ 90 điểm Lãi suất margin 9%
Vàng 70 điểm ≤ m < 90 điểm Lãi suất margin 10%
Bạc 50 điểm ≤ m < 70 điểm Lãi suất margin 10.5%
Đồng 30 điểm ≤ m < 50 điểm Lãi suất margin 11%
Thông thường m < 30 điểm Theo chính sách lãi suất thông thường LPBS ban hành
 
Lưu ý:
-    Kỳ đánh giá: từ ngày 21 tháng trước đến ngày 20 tháng đánh giá
-    Hệ thống thiết lập lãi suất mặc định là lãi suất phổ thông theo ban hành của LPBS từng thời kỳ.
-    Trong vòng 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, LPBS xác định phân hạng và mức lãi suất áp dụng thực tế cho tài khoản Khách hàng và hoàn phần chênh lệch (nếu có) vào tiểu khoản 6 của Khách hàng.
-    Thời gian áp dụng chính sách: từ ngày 21/06/2024 đến 20/05/2025
Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Nhân viên quản lý tài khoản hoặc gọi tổng đài (028) 730 98198.

Trân trọng!