Tin tức LPBS Đặc quyền nhân viên Lộc Phát (LPB), Combo x5 ưu đãiLPBS thông báo Chương trình ưu đãi “Mở tài khoản LPBS, ưu đãi Lộc – đầu tư Phát” cho CBCNV LPB, cụ thể như sau:
Đối tượng áp dụng
  • CBCNV LPB mở mới tài khoản chứng khoán tại LPBS hoặc đã có tài khoản LPBS trước đó.
  • Thời gian áp dụng ưu đãi từ 21/05/2024 đến hết 20/12/2024.
Ưu đãi: Khi CBCNV LPB mở tài khoản và giao dịch chứng khoán tại LPBS sẽ được hưởng đồng thời các ưu đãi sau:
Ưu đãi 1: Miễn phí chọn số tài khoản;
Ưu đãi 2: Miễn phí lưu ký;
Ưu đãi 3: Miễn lãi 02 ngày với các giao dịch vay margin;
Ưu đãi 4: Được hoàn phí chuyển khoản chứng khoán khi thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ công ty chứng khoán khác về LPBS:
Giá trị hoàn phí chuyển khoản chứng khoán được xác định theo công thức:
 
= Min (Phí chuyển khoản chứng khoán theo biểu phí công khai của CTCK mà KH thực hiện chuyển khoản; Phí chuyển khoản chứng khoán theo biểu phí của LPBS)

Trong vòng 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, LPBS xác định đối tượng KH và mức phí chuyển khoản chứng khoán được hoàn của từng Khách hàng và thực hiện hoàn vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng mở tại LPBS.
Ưu đãi 5: Ưu đãi lãi và phí giao dịch cụ thể:
 
Điều kiện Lãi suất
Dư nợ từ 1 tỷ đồng trở xuống mỗi ngày 8%/năm  
Phần dư nợ vượt 1 tỷ đồng mỗi ngày Áp dụng theo chính sách phân hạng dành cho CBNV LPB

(*) Thời gian áp dụng: từ 21/07/2024 đến 20/12/2024
 
Điều kiện Phí giao dịch Lãi suất Tư vấn Phân hạng
NAV bình quân kỳ đánh giá ≥ 2 tỷ Miễn phí giao dịch (chỉ thu các phí trả sở và thuế theo quy định) 9%/năm Được gắn với NVMG và tư vấn miễn phí Đặc biệt
NAV bình quân kỳ đánh giá <2 tỷ Đánh giá ưu đãi trên tiêu chí vòng quay giá trị giao dịch: Được gắn vào nhóm tư vấn chung và có quyền chọn NVMG nếu có nhu cầu sử dụng dịch  
n ≥ 4 0.04%/GTGD
Miễn phí giao dịch với các mã LPB, THD, HAG
10%/năm Nâng cao
n < 4
  • Đến ngày 30/09/2024: 0.068%/GTGD
  • Từ ngày 01/10/2024: 0.1%/GTGD
Miễn phí giao dịch với các mã LPB, THD, HAG
11%/năm Cơ bản
 
Kỳ đánh giá: từ ngày 21 tháng trước đến ngày 20 của tháng đánh giá

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Nhân viên quản lý tài khoản hoặc gọi tổng đài (028) 730 98198.
Trân trọng!

Tags:

Chia sẻ:


Bài viết liên quan